SINO

SINO

SINO

SINO

SINO
SINO
Chat facebook

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sản phẩm

Giá bán: 7.500 vnđ
Giá bán: 8.500 vnđ
Giá bán: 12.500 vnđ
Giá bán: 21.500 vnđ
Giá bán: 157.000 vnđ
Giá bán: 250.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 4.250 vnđ
Giá bán: 11.500 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 85.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
HỘP CHIA NGẢ 1 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,D32
Khối lượng:
Giá bán: 7.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 2 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,
Khối lượng:
Giá bán: 8.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 3 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 12.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 4 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 21.500 VNĐ
CB TÉP SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 157.000 VNĐ
CB 2 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 250.000 VNĐ
CB 3 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB SINO MSP: CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐẾ ĐƠN NỔI SINO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY MSP: TU-DA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.250 VNĐ
ĐẾ ÂM ĐÔI ÂM TƯỜNG MSP: TU-DA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 11.500 VNĐ
HỘP NỐI MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CẦU DAO SINO MSP: CD
Kích thước: 40A,50A,60A,100A,
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
TỦ ĐIỆN SINO ÂM TƯỜNG MSP: TU-TĐ
Kích thước: 2Đ,3Đ,4Đ,6Đ,9Đ,13Đ
Khối lượng:
Giá bán: 85.000 VNĐ
ỐNG ĐIỆN SINO MSP: ống điện
Kích thước: Ø20,Ø25,Ø32
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Close
Product
Price
Quantity
Amount
Tổng giá: