ỐNG NƯỚC BÌNH MINH

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH
ỐNG NƯỚC BÌNH MINH
Chat facebook

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sản phẩm

Giá bán: 127.600 vnđ
Giá bán: 35.000 vnđ
Giá bán: 240 vnđ
Giá bán: 994.400 vnđ
Giá bán: 147.000 vnđ
Giá bán: 215.000 vnđ
Giá bán: 95.000 vnđ
Giá bán: 302.720 vnđ
Giá bán: 535.000 vnđ
ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH MSP: TU-ONN
Kích thước: Ø20(3.4m) Ø25(4.2m) Ø32(5.4m) Ø40(6.7m) Ø50(8.3m)
Khối lượng:
Giá bán: 127.600 VNĐ
BINH MINH D27 MSP: BINH MINH D27
Kích thước: 4MET1
Khối lượng:
Giá bán: 35.000 VNĐ
D32MMX5.4MM/CÂY MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 240 VNĐ
BINH MINH D60 MSP: BINH MINH D60
Kích thước: 4M/1 CÂY_2MM
Khối lượng:
Giá bán: 994.400 VNĐ
ỐNG NƯỚC NÓNG VESBO PPR MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 147.000 VNĐ
BINH MINH D90(2,9MM) MSP: BINH MINH D 90
Kích thước: 4M/1 CÂY_2,9 MM
Khối lượng:
Giá bán: 215.000 VNĐ
D20MMX3.4MM/CÂY MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 95.000 VNĐ
BINH MINH D114 MSP: BINH MINH D114
Kích thước: 4M/1 CÂY_3.2 MM
Khối lượng:
Giá bán: 302.720 VNĐ
BINH MINH D140 MSP: BINH MINH D 140
Kích thước: 4M/1 CÂY_4.1 MM
Khối lượng:
Giá bán: 535.000 VNĐ
Close
Product
Price
Quantity
Amount
Tổng giá: