ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY

ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY

ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY

ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY

ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY
ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY
Chat facebook

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chi tiết sản phẩm

ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY

Lượt xem: 1586

MASP: TU-DA
Giá4.250 VNĐ
Kích thước:
Trọng lượng:

Số lượng:

Các sản phẩm khác

Giá bán: 7.500 vnđ
Giá bán: 8.500 vnđ
Giá bán: 12.500 vnđ
Giá bán: 21.500 vnđ
Giá bán: 157.000 vnđ
Giá bán: 250.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 11.500 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 85.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
HỘP CHIA NGẢ 1 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,D32
Khối lượng:
Giá bán: 7.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 2 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,
Khối lượng:
Giá bán: 8.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 3 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 12.500 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 4 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 21.500 VNĐ
CB TÉP SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 157.000 VNĐ
CB 2 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 250.000 VNĐ
CB 3 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB SINO MSP: CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐẾ ĐƠN NỔI SINO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐẾ ÂM ĐÔI ÂM TƯỜNG MSP: TU-DA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 11.500 VNĐ
HỘP NỐI MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CẦU DAO SINO MSP: CD
Kích thước: 40A,50A,60A,100A,
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
TỦ ĐIỆN SINO ÂM TƯỜNG MSP: TU-TĐ
Kích thước: 2Đ,3Đ,4Đ,6Đ,9Đ,13Đ
Khối lượng:
Giá bán: 85.000 VNĐ
ỐNG ĐIỆN SINO MSP: ống điện
Kích thước: Ø20,Ø25,Ø32
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Close
Product
Price
Quantity
Amount
Tổng giá: