CB 3 CỰC PANASONIC

CB 3 CỰC PANASONIC

CB 3 CỰC PANASONIC

CB 3 CỰC PANASONIC

CB 3 CỰC PANASONIC
CB 3 CỰC PANASONIC
Chat facebook

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chi tiết sản phẩm

CB 3 CỰC PANASONIC

Lượt xem: 1546

MASP: CB 3 CỰC PANASONIC
Giá412.000 VNĐ
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Trọng lượng:

Số lượng:

Đặc điểm nổi bật

6A-40A:412.000

50-63A:616.000

80A:1820.000

100A:1920.000

Các sản phẩm khác

Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 17.500 vnđ
Giá bán: 31.000 vnđ
Giá bán: 38.000 vnđ
Giá bán: 19.000 vnđ
Giá bán: 117.000 vnđ
Giá bán: 75.000 vnđ
Giá bán: 34.000 vnđ
Giá bán: 86.000 vnđ
Giá bán: 24.000 vnđ
Giá bán: 15.500 vnđ
Giá bán: 80.000 vnđ
Giá bán: 233.000 vnđ
Giá bán: 78.000 vnđ
Giá bán: 485.000 vnđ
Giá bán: 109.000 vnđ
Giá bán: 550.000 vnđ
Giá bán: 59.000 vnđ
MẶT PANASONIC 1 MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
MẶT 2 PANASONIC MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
MẶT 3 PANASONIC MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
Mặt CB 1P MSP: TU-MCB
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 17.500 VNĐ
CÔNG TẮC 1 CHIỀU PANASONIC WIPE MSP: TU-CT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 31.000 VNĐ
CÔNG TẮC 2 CHIỀU PANASONIC MSP: TU-CT2C
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 38.000 VNĐ
CÔNG TẮC 1 CỰC PANASONIC MSP: TU-CT1C
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 19.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU PANASONIC WIDE MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 117.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐƠN PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 75.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐƠN PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 34.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 86.000 VNĐ
MẶT PANASONIC WIPE MSP: TU-MN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 24.000 VNĐ
MẶT PANASONIC MSP: TU-MN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 15.500 VNĐ
CB 1 PHA PANASONIC MSP: CB TÉP
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 80.000 VNĐ
CB 2 CỰC PANASONIC MSP: CB 2 CỰC PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 233.000 VNĐ
CB CÓC 2 CỰC PANASONIC MSP: CB CÓC PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 78.000 VNĐ
CB CÓC CHỐNG GIẬT MSP: CB CHỐNG GIẬT 2 CỰC
Kích thước: 15A,20A,30A
Khối lượng:
Giá bán: 485.000 VNĐ
Ổ CẮM MẠNG PANASONIC WIPE MSP: Ổ CẮM MẠNG PANASONIC WIPE
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 109.000 VNĐ
CB CHỐNG GIẬT PANASONIC MSP: CB CHỐNG GIẬT PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 550.000 VNĐ
Ổ CẮM TV PANASONIC MSP: Ổ CẮM MẠNG PANASONIC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 59.000 VNĐ
Close
Product
Price
Quantity
Amount
Tổng giá: