Điện Nước Thiên Uy

Điện Nước Thiên Uy

Điện Nước Thiên Uy

Điện Nước Thiên Uy

Điện Nước Thiên Uy
Điện Nước Thiên Uy
Chat facebook

sứ mệnh công ty thiên uy

Sứ mệnh công ty thiên uy trong vài năm tiếp theo nhằm đem đến những giá trị cốt lõi những chiến lược kinh doanh, sứ mệnh tầm trong vài năm tới sẽ trở thành đơn vị phân phối ngành điện nước lớn nhất khu vực.
Xem thêm

THIẾT BỊ ĐIỆN

Giá bán: 13.000 vnđ
Giá bán: 13.000 vnđ
Giá bán: 13.000 vnđ
Giá bán: 20.000 vnđ
Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 14.700 vnđ
Giá bán: 17.500 vnđ
Giá bán: 31.000 vnđ
Giá bán: 16.300 vnđ
Giá bán: 38.000 vnđ
Giá bán: 19.000 vnđ
Giá bán: 117.000 vnđ
Giá bán: 75.000 vnđ
Giá bán: 34.000 vnđ
Giá bán: 86.000 vnđ
Giá bán: 75.000 vnđ
Giá bán: 57.800 vnđ
Giá bán: 24.000 vnđ
Giá bán: 15.500 vnđ
Giá bán: 7.500 vnđ
Giá bán: 8.500 vnđ
Giá bán: 12.500 vnđ
Giá bán: 21.500 vnđ
Giá bán: 157.000 vnđ
Giá bán: 250.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 80.000 vnđ
Giá bán: 233.000 vnđ
Giá bán: 78.000 vnđ
Giá bán: 412.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 4.250 vnđ
Giá bán: 11.500 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 485.000 vnđ
Giá bán: 109.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 550.000 vnđ
Giá bán: 85.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 59.000 vnđ

DÂY ĐIỆN

Giá bán: 372.000 vnđ
Giá bán: 616.000 vnđ
Giá bán: 680.000 vnđ
Giá bán: 828.000 vnđ
Giá bán: 922.000 vnđ
Giá bán: 1.138.000 vnđ
Giá bán: 1.354.000 vnđ
Giá bán: 1.808.000 vnđ
Giá bán: 2.255.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

THIẾT BỊ VỆ SINH

Giá bán: 3.250.000 vnđ
Giá bán: 2.650.000 vnđ
Giá bán: 2.420.000 vnđ
Giá bán: 2.320.000 vnđ
Giá bán: 3.100.000 vnđ
Giá bán: 3.200.000 vnđ
Giá bán: 3.520.000 vnđ
Giá bán: 3.650.000 vnđ
Giá bán: 2.530.000 vnđ
Giá bán: 2.450.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 1.530.000 vnđ
Giá bán: 730.000 vnđ
Giá bán: 1.220.000 vnđ
Giá bán: 2.800.000 vnđ
Giá bán: 1.100.000 vnđ
Giá bán: 884.000 vnđ
Giá bán: 680.000 vnđ
Giá bán: 680.000 vnđ
Giá bán: 234.000 vnđ
Giá bán: 234.000 vnđ
Giá bán: 299.000 vnđ
Giá bán: 273.000 vnđ
Giá bán: 299.000 vnđ
Giá bán: 480.000 vnđ
Giá bán: 350.000 vnđ
Giá bán: 450.000 vnđ
Giá bán: 190.000 vnđ
Giá bán: 410.000 vnđ
Giá bán: 118.000 vnđ
Giá bán: 110.000 vnđ
Giá bán: 262.000 vnđ
Giá bán: 196.000 vnđ
Giá bán: 196.000 vnđ
Giá bán: 420.000 vnđ
Giá bán: 146.000 vnđ
Giá bán: 185.000 vnđ
Giá bán: 166.000 vnđ

THIẾT BỊ NHÀ TẮM

Giá bán: 268.000 vnđ
Giá bán: 356.000 vnđ
Giá bán: 350.000 vnđ
Giá bán: 358.000 vnđ
Giá bán: 248.000 vnđ
Giá bán: 273.000 vnđ
Giá bán: 220.000 vnđ
Giá bán: 430.000 vnđ
Giá bán: 140.000 vnđ
Giá bán: 134.000 vnđ
Giá bán: 166.000 vnđ
Giá bán: 164.000 vnđ
Giá bán: 164.000 vnđ
Giá bán: 118.000 vnđ
Giá bán: 234.000 vnđ
Giá bán: 142.000 vnđ
Giá bán: 1.050.000 vnđ
Giá bán: 1.180.000 vnđ
Giá bán: 810.000 vnđ
Giá bán: 1.950.000 vnđ
Giá bán: 2.130.000 vnđ
Giá bán: 1.600.000 vnđ
Giá bán: 1.890.000 vnđ
Giá bán: 1.380.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 705.000 vnđ
Giá bán: 988.000 vnđ
Giá bán: 760.000 vnđ
Giá bán: 835.000 vnđ
Giá bán: 1.455.000 vnđ
Giá bán: 990.000 vnđ
Giá bán: 1.280.000 vnđ
Giá bán: 1.220.000 vnđ
Giá bán: 1.220.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 416.000 vnđ
Giá bán: 190.000 vnđ
Giá bán: 220.000 vnđ
Giá bán: 226.000 vnđ
Giá bán: 220.000 vnđ
Giá bán: 230.000 vnđ
Giá bán: 730.000 vnđ
Giá bán: 420.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 4.600.000 vnđ
Giá bán: 4.680.000 vnđ
Giá bán: 2.860.000 vnđ
Giá bán: 2.340.000 vnđ
Giá bán: 5.100.000 vnđ
Giá bán: 2.600.000 vnđ
Giá bán: 2.600.000 vnđ
Giá bán: 3.600.000 vnđ
Giá bán: 4.600.000 vnđ
Giá bán: 4.200.000 vnđ
Giá bán: 4.200.000 vnđ
Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

BỒN NƯỚC

Giá bán: 1.330.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 1.385.000 vnđ
Giá bán: 1.716.000 vnđ

SƠN NƯỚC

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 441.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 720.000 vnđ
Giá bán: 720.000 vnđ

MÁY NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giá bán: 4.670.000 vnđ
Giá bán: 4.375.000 vnđ
Giá bán: 3.600.000 vnđ

BỘT TRÉT TƯỜNG

Giá bán: 335.000 vnđ
Giá bán: 145.000 vnđ
Giá bán: 180.000 vnđ

ỐNG NƯỚC NÓNG PPR

Giá bán: 283.556 vnđ
Giá bán: 203.200 vnđ
Giá bán: 122.816 vnđ
Giá bán: Liên hệ

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH

Giá bán: 127.600 vnđ
Giá bán: 35.000 vnđ
Giá bán: 240 vnđ
Giá bán: 994.400 vnđ
Giá bán: 147.000 vnđ
Giá bán: 215.000 vnđ
Giá bán: 95.000 vnđ
Giá bán: 302.720 vnđ
Giá bán: 535.000 vnđ

ĐÈN DÂN DỤNG

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 25.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 155.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

VẬT TƯ KIM KHÍ

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 100.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 10.000 vnđ
Giá bán: 10.000 vnđ
Giá bán: 21.600 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

PHỤ KIỆN TỔNG HỢP

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 48.000 vnđ
Giá bán: 24.000 vnđ
Giá bán: 65.000 vnđ
Giá bán: 104.000 vnđ
Giá bán: 112.000 vnđ
Giá bán: 102.000 vnđ
Giá bán: 85.000 vnđ
Giá bán: 300.000 vnđ
Giá bán: 325.000 vnđ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 285.000 vnđ
Giá bán: 185.000 vnđ
LB M09 MSP: M09
Kích thước: 600 x 440 x 170
Khối lượng:
Giá bán: 3.250.000 VNĐ
LB T02 MSP: T02
Kích thước: 660 x 440 x 145
Khối lượng:
Giá bán: 2.650.000 VNĐ
LB D01 MSP: D01
Kích thước: 640 x 420 x 120
Khối lượng:
Giá bán: 2.420.000 VNĐ
LB T01 MSP: T01
Kích thước: 620 x 420 x 160
Khối lượng:
Giá bán: 2.320.000 VNĐ
LB M05 MSP: M05
Kích thước: 450 x 450 x 180
Khối lượng:
Giá bán: 3.100.000 VNĐ
LB M07 MSP: M07
Kích thước: 640 x 410 x 140
Khối lượng:
Giá bán: 3.200.000 VNĐ
LB M02 MSP: M02
Kích thước: 500 x 390 x 135
Khối lượng:
Giá bán: 3.520.000 VNĐ
LB M01 MSP: M01
Kích thước: 600 x 425 x 155
Khối lượng:
Giá bán: 3.650.000 VNĐ
LB M03 MSP: M03
Kích thước: 600 x 400 x 150
Khối lượng:
Giá bán: 2.530.000 VNĐ
LB T04 MSP: lavabo
Kích thước: 600 x 425 x 155
Khối lượng:
Giá bán: 2.450.000 VNĐ
cổ dê MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
lưỡi cưa MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ty treo ống MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
cùm kẹp ống MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ETO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Tăng Đơ MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Dây xích MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Cáp MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Giấy nhám MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
đá mài hải dương MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Đá cắt đầu trâu MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Đá cắt hải dương MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
QUE HÀN KIM TÍN MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
QUE HÀN MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU HAI KHỐI-RUBY MSP: Ruby
Kích thước: 680x420x390
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU HAI KHỐI-QUEEN MSP: Queen
Kích thước: (650x420x400)mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU HAI KHỐI-C-504VAN MSP: C-504VAN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU HAI KHỐI INAX-C-306VA MSP: C-306VA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU MỘT KHỐI INAX-AC-959VAN MSP: AC-959VAN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU MỘT KHỐI INAX-AC-1008VRN MSP: AC-1008VRN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX-AC-1035VN MSP: AC-1035VN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN CẦU 1 KHỐI INAX-AC-900VRN MSP: AC-900VRN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU THIÊN THANH-UT01XVT MSP: UT01XVT
Kích thước: (400x270x330)mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU THIÊN THANH-UT14XVT MSP: UT14XVT
Kích thước: (750x340x300)mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU THIÊNTHANH-UT15XVT MSP: UTBT02
Kích thước: Đóng gói: (560x340x300)mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU THIÊNTHANH-UT64XTT MSP: TUBT01
Kích thước: Đóng gói: (670x350x320)mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Ruột Gà Toàn Thắng MSP: RGTT
Kích thước: Ø16,Ø20,Ø26,Ø32
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Đèn led vuông âm trần MSP: LATV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BULONG MSP: TU-BL
Kích thước: 6 ly-2F...
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐINH RÚT NHÔM RIVE MSP: TU-V
Kích thước: 1 , 2 , 3 ...F
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
VÍT THẠCH CAO MSP: TU-V
Kích thước: 1 , 3 ,5 ,10 ...F
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐINH THÉP MSP: TU-ĐT
Kích thước: 1,2,3,4,5...F
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
VÍT BẮN TÔN MSP: TU-V
Kích thước: đủ size
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
VÍT BẮN GỖ MSP: TU-V
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
VÍT SẮT ĐỦ SIZE MSP: TU-V
Kích thước: đủ size
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
LONG ĐỀN ĐỦ SIZE MSP: TU-LĐ
Kích thước: đủ size
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐAI ỐC ĐỦ SIZE MSP: TU-ĐO
Kích thước: 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16 , 22mm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MŨI KHOAN SẮT MSP: TU-MK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MŨI KHOAN BÊ TÔNG MSP: TU-MK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Máy năng lượng mặt trời plasma MSP: TU-NLMT
Kích thước: Ø 58 - 140L,160L,180L,200L 250L,320L
Khối lượng:
Giá bán: 4.670.000 VNĐ
Máy năng lượng mặt trời đại thành MSP: TU-NLMT
Kích thước: Ø 58 - 130L,160L,180L,215L 250L,320L
Khối lượng:
Giá bán: 4.375.000 VNĐ
BỒN NƯỚC ĐẠI VIỆT MSP: TU-BNDV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.330.000 VNĐ
KEO 502 MSP: TU-K502
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Keo silicone MSP: TU-KSLC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỘ TUA VÍT MSP: TU-TV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 100.000 VNĐ
DÂY THỪNG MSP: TU-DT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
DÂY RÚT ĐỦ LOẠI MSP: TU-DR
Kích thước: 15cm,20cm,25cm,30cm,40,cm,60cm
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC ĐO GÓC 45° MSP: TU-TĐG
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC ĐO GÓC 90° MSP: TU-TĐG
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ 1 MSP: TU-TĐG
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC ĐO GÓC ĐIỆN TỬ MSP: TU-TĐG
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC CÂN THỦY 3 MSP: TU-TCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC CÂN THỦY 2 MSP: TU-TCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC CÂN THỦY 1 MSP: TU-TCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC CÂN THỦY MSP: TU-TCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC KÉO 25M MSP: TU-TK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC KÉO 20M MSP: TU-TK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC KÉO 10M MSP: TU-TK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
THƯỚC KÉO 5M MSP: TU-TK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CỘNG LỰC NHỎ MSP: TU-KCL
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CỘNG LỰC LỚN MSP: TU-KCCL
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CỘNG LỰC LỚN 01 MSP: TU-KCL
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CỘNG LỰC NHỎ 1 MSP: TU-KCL
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM MỎ NHỌN 03 MSP: TU-KMN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM MỎ NHỌN 02 MSP: TU-KMN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM MỎ NHỌN 01 MSP: TU-KMN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM MỎ NHỌN MSP: TU-KMN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT TÔN 03 MSP: TU-KCCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT TÔN 02 MSP: TU-KCCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT TÔN 01 MSP: TU-KCCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT TÔN MSP: TU-KCCT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT CÂY CẢNH 03 MSP: TU-KCCC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT CÂY CẢNH 02 MSP: TU-KCCC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT CÂY CẢNH 01 MSP: TU-KCCC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT CÂY CẢNH MSP: TU-KCCC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT VẢI 02 MSP: TU-KCV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT VẢI 03 MSP: TU-KCV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT VẢI 01 MSP: TU-KCV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT VẢI MSP: TU-KCV
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT ỐNG PVC 03 MSP: KCO
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT ỐNG PVC 02 MSP: TU-KCO
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT ỐNG PVC 01 MSP: TU-KCO
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÉO CẮT ỐNG PVC MSP: TU-KCO
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM COS THỦY LỰC 2 MSP: TU-KBC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM ĐẦU COS THỦY LỰC 1 MSP: TU-KBC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KIỀM BẤM COS THỦY LỰC MSP: TU-KBC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM COS KIM MSP: TU-KBC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM COS 2-5mm2 MSP: TU-KBC
Kích thước: 2-5.5
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM COS 5.5-14mm2 MSP: TU-KBC
Kích thước: 5-14
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẤM ĐẦU COS MSP: TU-KBC
Kích thước: 0,5-0,6 mm2
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẰNG 01 MSP: TU-KB
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CẮT DÂY ĐIỆN 03 MSP: TU-KC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KIM CẮT DÂY ĐIỆN 02 MSP: KC-TU
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM BẰNG MSP: TU-KB
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CẮT DÂY ĐIỆN 01 MSP: TU-KC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
KÌM CẮT DÂY ĐIỆN MSP: TU-KC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
F-DÂY SEN MSP: F-DS-DX
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 48.000 VNĐ
F-DÂY CẤP NHỰA TRẮNG MSP: F-DC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 24.000 VNĐ
F-T KHÓA 2 MSP: F-TK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 65.000 VNĐ
F-VAN F MSP: F-VF
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 104.000 VNĐ
F-VAN T MSP: F-VT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 112.000 VNĐ
F-7004 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7004
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 268.000 VNĐ
F-7008 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7008
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 356.000 VNĐ
F-7006 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7006
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 350.000 VNĐ
F-7007 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 358.000 VNĐ
F-7005 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7005
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 248.000 VNĐ
F-7003 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7003
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 273.000 VNĐ
F-7002 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7002
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 220.000 VNĐ
F-7001 VÒI SEN LẠNH MSP: F-7001
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 430.000 VNĐ
F-8015 VÒI HỒ MSP: F-8015
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 140.000 VNĐ
F-8014 VÒI HỒ MSP: F-8014
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 134.000 VNĐ
F-8012 VÒI HỒ MSP: F-8012
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 166.000 VNĐ
F-8010 VÒI HỒ MSP: F-8010
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 164.000 VNĐ
F-8009 VÒI HỒ MSP: F-8009
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 164.000 VNĐ
F-8003 VÒI HỒ MSP: F-8003
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 118.000 VNĐ
F-8007 VÒI HỒ XOAY MSP: F-8007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 234.000 VNĐ
F-8001 VÒI HỒ MSP: F-8001
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 142.000 VNĐ
F-2007 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.050.000 VNĐ
F-2009 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2009
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.180.000 VNĐ
F-2006 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2006
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 810.000 VNĐ
F-2002 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2002
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.950.000 VNĐ
F-2001 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2001
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.130.000 VNĐ
F-2003 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2003
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.600.000 VNĐ
F-2005 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2005
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.890.000 VNĐ
F-2004 VÒI SEN NÓNG LẠNH MSP: F-2004
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.380.000 VNĐ
RUỘT GÀ nano-PANASINIC MSP: RUỘT GÀ
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 102.000 VNĐ
RUỘT GÀ MPE MSP: RUỘT GÀ
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 85.000 VNĐ
BĂNG KEO ĐIỆN NANO MSP: BĂNG KEO ĐIỆN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 10.000 VNĐ
ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH MSP: TU-ONN
Kích thước: Ø20(3.4m) Ø25(4.2m) Ø32(5.4m) Ø40(6.7m) Ø50(8.3m)
Khối lượng:
Giá bán: 127.600 VNĐ
BẾP ÂM 02 LÒ MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BẾP ÂM MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CHẬU RỬA MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN NƯỚC TOÀN MỸ MSP: BNTM
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN NƯỚC SƠN HÀ MSP: TU-BN
Kích thước: 300L
Khối lượng:
Giá bán: 1.385.000 VNĐ
PHAO CƠ MSP: TU-PC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 300.000 VNĐ
PHAO CƠ INOX MSP: TU-PC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 325.000 VNĐ
QUẢ CẦU CHẮN RÁC MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
GA THOÁT SÀN INOX 304 MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐỒNG HỒ ĐIỆN KIỂM ĐỊNH MSP: TU-ĐHĐ
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 285.000 VNĐ
ỐNG NƯỚC NÓNG DEMAX MSP: TU-ONN
Kích thước: D20 , D25 , D32
Khối lượng:
Giá bán: 283.556 VNĐ
ỐNG NƯỚC VESBO MSP: TU-ONN
Kích thước: D20 , D25 , D32 , D40 ,D50 , D63
Khối lượng:
Giá bán: 203.200 VNĐ
SP SƠN VIỆT MỸ MSP: TU-ĐTT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SP SƠN JOTUN MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SP SƠN EXPO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SƠN JOTUN MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SP SƠN NERO STAR MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SƠN BOSS MSP: TU-S
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 441.000 VNĐ
SƠN KOVA MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SP SƠN NERO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SP SƠN MAXILITE MSP: TU-S
Kích thước: 18L
Khối lượng:
Giá bán: 720.000 VNĐ
SP SƠN DULUX MSP: TU-SDL
Kích thước: 5 ,18L
Khối lượng:
Giá bán: 720.000 VNĐ
BỘT TRÉT TƯỜNG DULUX MSP: TU-BTT
Kích thước: 40KG
Khối lượng:
Giá bán: 335.000 VNĐ
BỘT TRÉT TƯỜNG MAXILITE MSP: TU-BTT
Kích thước: 40KG
Khối lượng:
Giá bán: 145.000 VNĐ
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT VIỆT MỸ MSP: BTTVM
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT JOTON MSP: TU-BTT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 180.000 VNĐ
MẶT 1 LỖ MPE MSP: ML1
Kích thước: 1L,2L,3L,4L,5L
Khối lượng:
Giá bán: 13.000 VNĐ
VÒI HOA SEN MSP: TU-VS
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
VÒI RỬA MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CAO SU NOC MSP: TU-CSN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 10.000 VNĐ
ĐỒNG HỒ NƯỚC MSP: TU-ĐHN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 185.000 VNĐ
KEO BÌNH MINH MSP: TU-KBM
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 21.600 VNĐ
LED DÂY ĐƠN MSP: LDD
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MÁY NƯỚC NÓNG NLMT - APOSUN MSP: TU-NLMT
Kích thước: Ø 58 - 120L,140L,160L,180L 200L,220L
Khối lượng:
Giá bán: 3.600.000 VNĐ
BỒN ĐẠI THÀNH MSP: TU-BN
Kích thước: 500L
Khối lượng:
Giá bán: 1.716.000 VNĐ
BINH MINH D27 MSP: BINH MINH D27
Kích thước: 4MET1
Khối lượng:
Giá bán: 35.000 VNĐ
ÔNG NƯỚC NÓNG PPR - VICO MSP: TU-ONN
Kích thước: D20 , D25 , D32 , D40 ,D50
Khối lượng:
Giá bán: 122.816 VNĐ
CADIVI 1,5 MSP: TU-DĐ
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 372.000 VNĐ
BỒN TIỂU LINAX-U440V MSP: U-440V
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU LINAX-U-116V MSP: U-116V
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU LINAX U-417V MSP: 417V
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỒN TIỂU LINAX-U-411V MSP: U-411V
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SÚNG BẮN KEO ĐIỆN MSP: TU-SBK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
SÚNG BẮN KEO SILICONE MSP: TU-SBK
Kích thước: Thường-Tốt
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
F-3007 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 705.000 VNĐ
F-3013 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3013
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 988.000 VNĐ
F3009 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3009
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 760.000 VNĐ
F-3001 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3001
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 835.000 VNĐ
F-3005 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3005
Kích thước: 20CM
Khối lượng:
Giá bán: 1.455.000 VNĐ
F-3004 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3004
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 990.000 VNĐ
F-3019 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH 3 MSP: F-3019
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.280.000 VNĐ
F-3018 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH 2 MSP: F-3018
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.220.000 VNĐ
F-3017 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH MSP: F-3017
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.220.000 VNĐ
VÒI XỊT MSP: TU-VX
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐÈN LED ỐNG 7 MÀU MSP: LO
Kích thước: 1M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MẶT 2 LỖ MPE MSP: M2L
Kích thước: 1L,2L,3L,4L,5L
Khối lượng:
Giá bán: 13.000 VNĐ
CADIVI 2.5 MSP: CADIVI 2.5
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 616.000 VNĐ
PPR ERO GIÁ RẺ MSP: TU-ONN
Kích thước: 4M/1 CÂY
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
F-6011 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6011
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 416.000 VNĐ
F-6010 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6010
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 190.000 VNĐ
F-6008 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6008
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 220.000 VNĐ
F-6006 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6006
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 226.000 VNĐ
F-6005 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6005
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 220.000 VNĐ
F-6004 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6004
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 230.000 VNĐ
F-6003 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6003
Kích thước: 20CM
Khối lượng:
Giá bán: 730.000 VNĐ
F-6002 VÒI LAVABO LẠNH MSP: F-6002
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 420.000 VNĐ
F-4021 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4021
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.530.000 VNĐ
F-4012 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4012
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 730.000 VNĐ
F-4008 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4008
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.220.000 VNĐ
F-4007 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.800.000 VNĐ
F-4019 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4019
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 1.100.000 VNĐ
F-4005 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4005
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 884.000 VNĐ
F-4003 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4003
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 680.000 VNĐ
F-4002 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH MSP: F-4002
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 680.000 VNĐ
MẶT 3 LỖ MPE MSP: M3L
Kích thước: 1L,2L,3L,4L,5L
Khối lượng:
Giá bán: 13.000 VNĐ
DÂY LED ĐƠN MSP: LDD
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
LAVABO MSP: TU-LAVABO
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI 3.0 MSP: CADIVI 3.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 680.000 VNĐ
D32MMX5.4MM/CÂY MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 240 VNĐ
BINH MINH D60 MSP: BINH MINH D60
Kích thước: 4M/1 CÂY_2MM
Khối lượng:
Giá bán: 994.400 VNĐ
BÚT THỬ ĐIỆN MSP: TU-BTĐ
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
F-5013 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5013
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 234.000 VNĐ
F-5011 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5011
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 234.000 VNĐ
F-5014 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5014
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 299.000 VNĐ
F-5007 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5007
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 273.000 VNĐ
F-5005 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5005
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 299.000 VNĐ
F-5003 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5003
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 480.000 VNĐ
F-5002 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5002
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 350.000 VNĐ
F-5001 VÒI CHÉN LẠNH MSP: F-5011
Kích thước: Ø24
Khối lượng:
Giá bán: 450.000 VNĐ
F-1015 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1015
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
F-1011 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1011
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.680.000 VNĐ
F-1007 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1007
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.860.000 VNĐ
F-1006 SEN CÂY LẠNH MSP: F-1006
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.340.000 VNĐ
F-1001 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1001
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 5.100.000 VNĐ
F-1004 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1004 INOX 304
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.600.000 VNĐ
F1003 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1003 INOX 304
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 2.600.000 VNĐ
F-1002 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1002 INOX 304
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 3.600.000 VNĐ
F-1016 SEN CÂY NÓNG LẠNH 3 MSP: F-1016
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
F-1014 SEN CÂY NÓNG LẠNH 2 MSP: F-1014
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
F-1013 SEN CÂY NÓNG LẠNH 1 MSP: F-1013
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
F-1012 SEN CÂY NÓNG LẠNH MSP: F-1012
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.800.000 VNĐ
LED DÂY ĐÔI MSP: LDD
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MẶT 5 LỖ MPE MSP: M5L
Kích thước: 1L,2L,3L,4L,5L
Khối lượng:
Giá bán: 20.000 VNĐ
BỒN CẦU MSP: TU-BC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI 3.5 MSP: CADIVI 3.5
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 828.000 VNĐ
ỐNG NƯỚC NÓNG VESBO PPR MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 147.000 VNĐ
BINH MINH D90(2,9MM) MSP: BINH MINH D 90
Kích thước: 4M/1 CÂY_2,9 MM
Khối lượng:
Giá bán: 215.000 VNĐ
VX-29 VÒI XỊT MSP: VX-29
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 190.000 VNĐ
VX-25 VÒI XỊT MSP: VX-25
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 410.000 VNĐ
VX-22 VÒI XỊT MSP: VX-22
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 118.000 VNĐ
VX-20 VÒI XỊT MSP: VX-20
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 110.000 VNĐ
TS-15 SEN TẮM MSP: TS-15
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 262.000 VNĐ
TS-13 SEN TẮM MSP: TS-13
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 196.000 VNĐ
TS-12 SEN TẮM MSP: TS-12
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 196.000 VNĐ
TS-09 SEN TẮM MSP: TS-09
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 420.000 VNĐ
TS-08 SEN TẮM MSP: TS-08
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 146.000 VNĐ
TS-06 SEN TẮM MSP: TS-06
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 185.000 VNĐ
TS-05 SEN TẮM MSP: TS-05
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 166.000 VNĐ
MẶT PANASONIC 1 MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
BÓNG CHỮ U ĐIỆN QUANG MSP: DQ
Kích thước: 18W
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
GA THOÁT NƯỚC MSP: TU-GTS
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
cadivi 4.0 MSP: CADIVI 4.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 922.000 VNĐ
D20MMX3.4MM/CÂY MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 95.000 VNĐ
BINH MINH D114 MSP: BINH MINH D114
Kích thước: 4M/1 CÂY_3.2 MM
Khối lượng:
Giá bán: 302.720 VNĐ
MẶT 2 PANASONIC MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
BÓNG ĐÈN COMPACT PHILIPS MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
PHỤ KIỆN NHÀ TẤM MSP: TU-PK
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI 5.0 MSP: CADIVI 5.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 1.138.000 VNĐ
BINH MINH D140 MSP: BINH MINH D 140
Kích thước: 4M/1 CÂY_4.1 MM
Khối lượng:
Giá bán: 535.000 VNĐ
MẶT 3 PANASONIC MSP: CTOC
Kích thước: M1,M2,M3
Khối lượng:
Giá bán: 14.700 VNĐ
BÓNG ĐÈN Efficient LED MSP:
Kích thước: 16W
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
GƯƠNG NHÀ TẮM GIÁ RẺ MSP: TU-G
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI 6.0 MSP: CADIVI 6.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 1.354.000 VNĐ
Mặt CB 1P MSP: TU-MCB
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 17.500 VNĐ
MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG MSP:
Kích thước: 6 TẤC
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI 8.0 MSP: CADIVI 8.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 1.808.000 VNĐ
CÔNG TẮC 1 CHIỀU PANASONIC WIPE MSP: TU-CT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 31.000 VNĐ
CÔNG TẮC ĐƠN MPE MSP: TU-CT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 16.300 VNĐ
CÔNG TẮC 2 CHIỀU PANASONIC MSP: TU-CT2C
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 38.000 VNĐ
CÔNG TẮC 1 CỰC PANASONIC MSP: TU-CT1C
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 19.000 VNĐ
LED ÂM TRẦN TRÒN MSP: LAT
Kích thước: 6W,9W,12W,18W,24W
Khối lượng:
Giá bán: 25.000 VNĐ
CADIVI 10.0 MSP: CADIVI 10.0
Kích thước: 100MET
Khối lượng:
Giá bán: 2.255.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU PANASONIC WIDE MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 117.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐƠN PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 75.000 VNĐ
Ổ CẮM ĐƠN PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 34.000 VNĐ
LED ỐP TRẦN VUÔNG NỔI MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
LED ÁP TRẦN TRÒN NỔI MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CADIVI GIÁ TỐT MSP: CADIVI GIA TOT
Kích thước: lh:0905.76.72.76_để có giá tốt nhất
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU PANASONIC MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 86.000 VNĐ
LED BULB TÍCH ĐIỆN THÔNG MINH MSP: TU-LTĐ
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
DÂY ĐIỆN DAPHACO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
DÂY CÁP VIỄN THÔNG MSP:
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Ổ CẮM 3 CHẤU MPE MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 75.000 VNĐ
Ổ CẮM MPE MSP: TU-OC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 57.800 VNĐ
ĐÈN TUÝP LED RẠNG ĐÔNG MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
MẶT PANASONIC WIPE MSP: TU-MN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 24.000 VNĐ
MẶT PANASONIC MSP: TU-MN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 15.500 VNĐ
DÂY CÁP TIVI CHỐNG NHIỄU MSP:
Kích thước: 100M
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐÈN TUÝP LED PHILIPS MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
BỘ ĐÈN PHILIPS MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
TUÝP LED BÁN NGUYỆT MSP: TU-LBN
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐÈN TUÝP LED THỦY TINH PQ BH 3 NĂM MSP: ĐÈN TUÝP LED THỦY TINH PQ(BH 3 NĂM)
Kích thước: 1,2M 20W
Khối lượng:
Giá bán: 155.000 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 1 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,D32
Khối lượng:
Giá bán: 7.500 VNĐ
ĐÈN MÂM ÁP TRẦN MSP: LAT
Kích thước: Ø600
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 2 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20,D25,
Khối lượng:
Giá bán: 8.500 VNĐ
ĐÈN ÁP TRẦN MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 3 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 12.500 VNĐ
ĐÈN ÁP TRẦN MSP: LAT
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
HỘP CHIA NGẢ 4 ĐƯỜNG MSP: TU-HC
Kích thước: D20 , D25
Khối lượng:
Giá bán: 21.500 VNĐ
CB TÉP SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 157.000 VNĐ
CB 2 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 250.000 VNĐ
CB 3 CỰC SINO MSP: TU-CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB SINO MSP: CB
Kích thước: 10A,15A,20A,25A,32A,50A,63A
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB 1 PHA PANASONIC MSP: CB TÉP
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 80.000 VNĐ
CB 2 CỰC PANASONIC MSP: CB 2 CỰC PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 233.000 VNĐ
CB CÓC 2 CỰC PANASONIC MSP: CB CÓC PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 78.000 VNĐ
CB 3 CỰC PANASONIC MSP: CB 3 CỰC PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 412.000 VNĐ
ĐẾ ĐƠN NỔI SINO MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ĐẾ ÂM TƯỜNG TỰ CHỐNG CHÁY MSP: TU-DA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 4.250 VNĐ
ĐẾ ÂM ĐÔI ÂM TƯỜNG MSP: TU-DA
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 11.500 VNĐ
HỘP NỐI MSP:
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB CÓC CHỐNG GIẬT MSP: CB CHỐNG GIẬT 2 CỰC
Kích thước: 15A,20A,30A
Khối lượng:
Giá bán: 485.000 VNĐ
Ổ CẮM MẠNG PANASONIC WIPE MSP: Ổ CẮM MẠNG PANASONIC WIPE
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 109.000 VNĐ
CẦU DAO SINO MSP: CD
Kích thước: 40A,50A,60A,100A,
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
CB CHỐNG GIẬT PANASONIC MSP: CB CHỐNG GIẬT PANASONIC
Kích thước: 16A.20A,32A,40A,50A
Khối lượng:
Giá bán: 550.000 VNĐ
TỦ ĐIỆN SINO ÂM TƯỜNG MSP: TU-TĐ
Kích thước: 2Đ,3Đ,4Đ,6Đ,9Đ,13Đ
Khối lượng:
Giá bán: 85.000 VNĐ
ỐNG ĐIỆN VANLOCK MSP: ống điện
Kích thước: Ø16,Ø20,Ø25,Ø32
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
ỐNG ĐIỆN SINO MSP: ống điện
Kích thước: Ø20,Ø25,Ø32
Khối lượng:
Giá bán: 0 VNĐ
Ổ CẮM TV PANASONIC MSP: Ổ CẮM MẠNG PANASONIC
Kích thước:
Khối lượng:
Giá bán: 59.000 VNĐ

Tin tức

Những mẫu chậu rửa mặt đẹp nhất hiện nay bán chạy nhất năm 2018,mẫu lavabo được trưng bày tại cửa hàng các bạn có thể xem chất liệu sứ cao cấp...
Đại lý cấp 1 ống nhựa bình minh Thiên Uy là nhà cung cấp uy tín chuyên bỏ sỉ cho các cửa hàng điện nước trên các tỉnh thành,chính sách giá tốt nhất,vận...
Mô hình kinh doanh siêu thị điện nước cho người mới kinh doanh và đang kinh doanh điện nước để biết được nhũng gì cần thay đổi mới để bắt kịp xu...
chuyên phân phối các loại bồn nước inox loại đứng, nằm, máy năng lượng mặt trời đại thành,chính sách tốt cho đại lý phân phối,liên hệ : 0905 76 72 76 Mr....
Tìm hiểu những thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh từ giá bình dân đến cao cấp, mẫu mã đa dạng và thế mạnh từng module của từng thương hiệu.
Chuyên bán các loại bồn nước inox, bồn nhựa từ các hãng Tân Á Đại Thành, Sơn Hà, Đại Việt, Đài Loan, liên hệ: 0905 767 276 Mr Thạch
Chuyên thu hồi lại thiết bị điện nước giá cao nhất trên thị trường,nơi mua lại vật tư thiết bị điện nước giá cao.
Tư vấn mở cửa hàng điện nước,đào tạo hỗ trợ chi nhánh mới,ký hợp đồng chi nhánh,chiết khấu tốt cho cửa hàng ĐT:090 576 7276 Mr Thạch.
Đại lý phân phối thiết bị điện giá sỉ,điểm mua hàng uy tín của mọi công trình,giá chiết khấu cao,liên hê 090 576 7276 Mr Thạch.
Tìm đại lý phân phối ruột gà toàn thắng chất lượng chống cháy giá cả thấp nhất thị trường chỉ có tại công ty thiên uy,liên hệ:090 576 7276 Mr Thạch.
đèn led phú quang tạo ra thương hiệu cao cấp cho mọi nhà góp phần nâng cao tầm sử dụng,bảo hành 3 năm 1 đổi 1.liên hệ:090 576 7276 Mr Thạch.
Phân phối các mặt hàng điện nước giá sỉ,đèn trang trí,giá tốt nhất trên thị trường,liên hệ:0905 76 72 76 Mr Thạch.
chuyên phân phối vật tư giá sỉ điện nước,thiết bị điện nước công trình,nhận báo giá thiết bị điện nước,giá cả cam kết tốt nhất trên thị...
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi xây nhà nên mua thiết bị điện ở đâu,nên mua thiết bị điện nào chất lượng phù hợp mà giá cả lại vừa phải mà hàng...
MUA ĐÈN TRANG TRÍ CAO CẤP ĐA DẠNG NHIỀU MẪU LỰA CHỌN PHÙ HỢP CHO TỪNG VỊ TRÍ NGÔI NHÀ ở đâu uy tín, giá tốt, bảo hành lâu ?" HÃY ĐẾN VỚI...
Qúy khách hàng có thể yên tâm khi mua hàng tại công ty,hàng chúng tôi đảm bảo chất lượng có chính sách đổi trả do sản phẩm bị lỗi từ nhà sản...
VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC HIỆN CÓ RẤT NHIỀU NHÀ PHÂN PHỐI NHƯNG NHÀ PHÂN PHỐI NÀO ĐỦ UY TÍN CUNG CẤP HÀNG CHO BẠN THÌ VỚI CHÚNG TÔI LÀ SỰ LỰA CHỌN PHÙ HỢP...

Video clip

Fanpage facebook

Close
Product
Price
Quantity
Amount
Tổng giá: